Privacybeleid

Om een goede dienstverlening aan te bieden, werken met persoonsgegevens.

De persoonsgegevens die je ons verstrekt, worden verwerkt door Elipsis, Veldstraat 81, 9420 Erpe-Mere. Elipsis is dus de verantwoordelijke voor de verwerking van je gegevens.

Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig met je persoonsgegevens om te gaan.
Wij zijn hiertoe ook verplicht door de Europese privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ook wel AVG of GDPR genoemd.

Waarom verwerken we je persoonsgegevens?

Wij gebruiken je gegevens voor een duidelijk en gerechtvaardigd doel:

  • om een wettelijke verplichting na te komen;
  • wanneer je hiervoor toestemming hebt gegeven;
  • voor de uitvoering van een overeenkomst met jou;

Hoe verwerken we je persoonsgegevens?

We vragen enkel de noodzakelijke persoonsgegevens op en gaan er zorgvuldig mee om.

Dit betekent dat onze medewerkers discreet omspringen met je gegevens, controleren of ze volledig en correct zijn en instaan voor de beveiliging ervan.

We bewaren je gegevens niet langer dan nodig voor onze taken, rekening houdend met de archiefwetgeving.

We ook willen dat je bezoek aan onze website optimaal verloopt, daarom werken we met cookies. voor meer info zie ons cookiebeleid

Geven we je persoonsgegevens door aan derden?

We geven je gegevens niet door aan andere partijen, tenzij daar een wettelijke basis voor is.

Wat zijn je rechten en hoe kan je ze uitoefenen?

Volgens de privacywetgeving heb je volgende rechten:

  • recht op inzage:je mag weten of we gegevens van je hebben, welke gegevens dit zijn, op welke manier deze worden gebruikt en je kan hierover verdere toelichting krijgen;
  • recht op correctie:als je gegevens niet kloppen, mag je ons vragen om deze te verbeteren;
  • recht op bezwaar:je mag bezwaar maken tegen het gebruik van je gegevens en we zullen hieraan voldoen tenzij er hiervoor gerechtvaardigde gronden zijn;
  • recht om vergeten te worden:je mag ons in principe vragen je gegevens te verwijderen, hier geven wij dan ook gevolg aan tenzij dit niet mogenlijk is om onze wettelijke verplichtingen te kunnen na komen.

Om gebruik te maken van je rechten, kan je een schriftelijk verzoek per mail indienen via privacy@elipsis.be

Ben je niet tevreden met de manier waarop we omgaan met je persoonsgegevens?

Neem dan contact op met:

Functionaris voor Gegevensbescherming
Veldstraat 81,9420 Erpe-Mere
privacy@elipsis.be

Daarnaast heb je het recht om een klacht neer te leggen bij de Vlaamse Toezichtscommissie

Koning Albert II-laan 15
Brussel 1210
contact@toezichtcommissie.be